Expo Utbildning består av kunniga och erfarna föreläsare med olika specialkompetenser, bakgrund och erfarenheter. Utöver våra anställda föreläsare har vi ett antal ideella medarbetare knutna till utbildningsverksamheten. För frågor och bokningar, kontakta: [email protected]


Bilan OsmanBilan Osman

Bilan Osman föreläser för lärare om hur de kan arbeta antirasistiskt enligt skolans principer och riktlinjer. Hon föreläser även för elever om hur man ur ett källkritiskt perspektiv kan problematisera fördomar och stereotyper.
E-post: [email protected]
Niclas Nilsson.jpgNiclas Nilsson

Niclas föreläser främst om extremhögerns politik och ideologi. Målgruppen är aktörer bland annat inom civilsamhället så som fackförbund, religiösa samfund och studieförbund.
E-post: [email protected]Jonathan LemanJonathan Leman

Jonathan håller i utbildningar om högerextremismen i Sverige, historiskt och idag. Han har även dagens antisemitism som ett specialområde. Målgruppen är främst lärare och tjänstemän. Leman är researcher på Expo och fungerar som en särskild resurs för lärare pedagoger som arbetar med Toleransprojektet.
E-post: [email protected]Haris GrabovacHaris Grabovac

Haris föreläser främst om rasism, nationalism och antirasistiska strategier. Målgrupperna är bland annat skola, fackföreningar och idéburna organisationer. Han har även jobbat med antirasistisk organisering.
E-post: [email protected]Daniel PoohlDaniel Poohl

Daniel utbildar främst organisationer och företag i hur de kan förstå och motverka rasistiska organisationer och idéer. Han är vd för stiftelsen Expo.
E-post: [email protected]

Tipsa:

  • Twitter
  • Facebook