utb human rights

Rättigheter och rasism

I den här föreläsningen ger vi en grundläggande genomgång av vad som är mänskliga rättigheter och hur systemet med dessa fungerar. Vi diskuterar hur olika intoleranta aktörer ställer sig till de mänskliga rättigheterna och hur de använder begreppet i sin retorik.

Här diskuterar vi utmaningar med MR-systemets inneboende konflikter, som exempelvis det faktum att rättigheter ofta ställs mot varandra. Vi tar ett särskilt fokus på asylrätten, förklarar hur den är utformad och diskuterar hur den efterlevs och idag hotas.

Vi presenterar och diskuterar hur olika intoleranta aktörer, exempelvis Sverigedemokraterna, ställer sig till de mänskliga rättigheterna och hur de använder försvaret av rättigheter i sin egen retorik.

Tillval: Under denna rubrik kan vi även erbjuda en föreläsning som behandlar hatbrott, diskriminering och vägar till upprättelse där vi undersöker hur utsattheten för intolerans och rasism ser ut i Sverige idag. Vi tittar på hur lagstiftningen på området är utformad och undersöker hur människor som utsätts för rasism upplever sin vardag. Denna föreläsning utgår från Expos rapport Stängda dörrar.

Tid: ca 3 tim.

Arvode: 15 000 kr + moms + reseersättning.

För mer information: [email protected] eller tfn: 08-400 219 60.


Tipsa:

  • Twitter
  • Facebook