jonathan leman

Rasismens ABC

Här får du fördjupa dina kunskaper om vad rasism är och hur det kan förstås på helt olika sätt utifrån positioner och ideologiska raster. Är det framförallt strukturer och maktfördelning vi behöver se för att förstå rasismens essens, eller handlar det inte bara egentligen om vissa människors inneboende fördomar mot olika grupper? Och vad har extremhögern med saken att göra?

Genom att vända och vrida på olika förklaringar och idéer belyser vi centrala begrepp såsom rasism, intolerans och främlingsfientlighet och gör en historisk tillbakablick för att se hur rasism som idé och praktik har kommit att utvecklas, för att landa i ett samtal om hur fenomenet tar sig uttryck i dagens samhälle. Med utgångspunkt i den svenska och europeiska historien tar vi upp händelser och skeenden som gett legitimitet åt skillnadstänkande på rasistisk grund.

Vi erbjuder även fortbildning inom olika specifika idéläror, med fokus på hur de kan identifieras och fungerar idag. Med hjälp av retorik och bildspråk undersöker vi hur olika rasistiska föreställningar tar sig uttryck och visar på den kontinuitet som finns i avbildningen av vissa grupper av människor. Valbara fördjupningsområden: antisemitism, islamofobi, antiziganism och/eller afrofobi.

Tid: 1,5 tim, halvdag, heldag.

Arvode: 10 500 kr, 14 000 kr, 18 000 kr + moms + reseersättning.

Tillval för skolor: Delar av innehållet kan kombineras med föreläsningen Våga ifrågasätta! för ett specialarvode.

För mer information: [email protected] eller 08-400 219 60.


Tipsa:

  • Twitter
  • Facebook