utb_nynazism_01.jpg

Modern extremhöger

Under denna föreläsning djupdyker vi i medborgargarden och trygghetsretorik och presenterar extremhögerns olika aktiviteter på kommunnivå. Vilka är Nordiska motståndsrörelsen, vad betyder symbolen på klistermärket, hur ser våldspotentialen ut inom den högerextrema rörelsen och vad innebär det egentligen att vara identitär?

Från fascister och nazister på 1920-talet till dagens rasideologiska och radikalnationalistiska grupper. Vi berättar om den svenska extremhögerns historia. Utbildningen bygger på Expos unika kunskapsbank om svensk rasism och intolerans och använder propagandamaterial genom tiderna för att illustrera extremhögerns retoriska och idémässiga utveckling och viktiga brytpunkter för rörelsen.

Inom ämnet erbjuder vi enstaka föreläsningar samt fortbildningar under halv- och heldagar. En kortare föreläsning behandlar dagens centrala aktörer inom den rasideologiska miljön och ger en översikt av organisationernas utveckling från 80-talet. Vi presenterar vår senaste årsrapport med en genomgång av olika gruppers nuvarande huvudsakliga strategier, propagandaplattformar och aktiviteter på kommunnivå.

Under halv- och heldagsutbildningen går vi mer på djupet med den svenska extremhögern och den organiserade intoleransen. Från pionjärerna i Sveriges Nationella Förbund och Sveriges fascistiska kamporganisation till dagens vit makt-miljö och Sverigedemokraterna. Vi går igenom de ideologiska inriktningarna, de internationella kontakterna och propagandan. När dagen är slut har deltagarna fått en klar bild över hur den svenska extremhögern har vuxit fram och utvecklats.

Tid: 1,5 tim, halvdag, heldag.

Arvode: 10 500 kr, 15 000 kr, 20 000 kr + moms + reseersättning.

För mer information: [email protected] eller 08-400 219 60.


Tipsa:

  • Twitter
  • Facebook