Skola

Intolerans och skolan

Från organiserad rasism till vardagliga uttryck för intolerans - här diskuterar vi mekanismerna bakom fördomstänkande och den propaganda elever möter på och utanför nätet.

För skolpersonal kan vi erbjuda en föreläsning på 1,5 h eller en längre med djupgående fortbildning under en hel- eller en halvdag beroende på behov och önskemål.

I den här föreläsningen belyser vi skillnadstänkande och hur strukturer, fördomar och myter om olika grupper i samhället når ut och påverkar människor. Vi ger en översikt av organiserad rasism och intolerans och analyserar och diskuterar idéerna bakom. Utbildningen ger en orientering i intoleranta och rasistiska organisationers rekrytering, opinionsbildning, bruk av symboler och musik. Vi belyser även stereotypt och rasistiskt bildspråk.

Med hjälp av skolans styrdokument och uppdrag diskuteras hur en skola kan arbeta antirasistiskt och vi tar upp olika strategier och förhållningssätt i arbetet mot rasism och intolerans, både gentemot skolan och gentemot eleverna.

Hur kan skolor arbeta med långsiktiga strategier för att hantera och förebygga intolerans? Vi diskuterar olika förhållningssätt och eventuella risker med dem. Hur kan man bemöta fördomar och samtidigt undvika att hamna i en konfrontation med låsta positioner. Vi ger exempel på hur man kan främja demokratiska värderingar och lyfter upp vikten av ett källkritiskt förhållningssätt som motverkar mytbildning, där ni får verktyg för att stärka er egen och elever källkritiska förmåga att kunna värdera information. Vi delar också med oss av tips på övningar som skapar medvetenhet om stereotypisering och förutfattade meningar, belyser identitet och tränar elevers förmågor att sätta sig in i andra människors perspektiv.

Heldagen avslutas med en workshop som fördjupar och sätter fokus på personalens förståelse av rasism eller hur du som samtalsledare i olika situationer kan bemöta direkta uttryck för intolerans och rasism.

Föreläsningen passar framförallt skolpersonal men även barn- och ungdomsledare.

Tid: 1,5 tim, halvdag, heldag.

Arvode: 10 500 kr, 12 500 kr, 15 000 kr + moms + reseersättning.

För mer information: [email protected] eller 08-400 219 60.


Tipsa:

  • Twitter
  • Facebook