Jusititia

Alla människors rätt - Sveriges ansvar

Projektet är nu avslutat. Hatbrott och diskriminering sker varje dag. Det sker på olika arenor och tar sig olika uttryck. Samtidigt gör en polisanmälan sällan nytta och mörkertalet är gigantiskt. Sverige lever således inte upp till sina åtaganden att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter – rätten för alla att leva ett fritt liv på lika villkor. Det vill vi uppmärksamma och förändra.

Fram till 2016 arbetade Stiftelsen Expo tillsammans med Civil Right Defenders för att lyfta frågan på dagordningen, ställa staten till ansvar och stärka människor som utsätts för hatbrott och diskriminering.

Expos del i arbetet var att bedriva dialogarbete med människor som blivit, och riskerar att bli utsatta för diskriminering och hatbrott. Dessutom att utveckla utbildningar för att stärka kunskapen om situationen och om vägarna för att kräva sin rätt. Parallellt arbetade Civil Rights Defenders med att granska hur staten lever upp till sina åtaganden, hur Sverige kan stärka utsatta grupper och vilka brister som finns.

Projektet bedrevs med medel från PostkodLotteriet.

Tipsa:

  • Twitter
  • Facebook