Agendajournalistik

Agendajournalistik

Propaganda spelar roll. Här förklarar vi hur den högerextrema miljön använder alternativ och etablerad media för att sprida sina budskap och hur en högerpopulistisk maktanalys har fått genomslag i diverse medier.

Föreläsningen tar upp dilemman vid granskning av den organiserade intoleransen. Expos långa erfarenhet av att granska högerextrema grupper ger en unik möjlighet att diskutera praktiska svårigheter, publicistiska överväganden och utmaningar.

Vi diskuterar metoder för att bevaka digitala hot och desinformation, yttrandefrihet i ett digitalt medielandskap och utmaningar med rasistiskt organiserat hat på nätet. Hur hantera svårigheten att granska slutna rörelser som ser journalister som sina fiender och hur kan man förhålla sig till hot och hat?

Med utgångspunkt i våra årliga rapporter och granskningar av den organiserade intoleransens aktiviteter nationellt och på kommunnivå kan vi även erbjuda kunskap om vilka grupper som är aktiva inom ert bevakningsområde. Vi ger kunskap om deras bakgrund, propaganda och metoder. Fokus på särskilda organisationer och miljöer anpassas efter önskemål.

Föreläsningen passar utmärkt för redaktioner och journalistutbildningar.

Tid: 1,5 tim, 3 tim.

Arvode: 12 000 kr, 16 000 kr + moms + reseersättning.

För mer information: [email protected] eller 08-400 219 60.


Tipsa:

  • Twitter
  • Facebook