EXPO Utbildning

Expo deltog i seminarier under Bokmässan i Göteborg och på politikerveckan i Visby.

puff-skola.jpg

Expo skola

Expo Skola är en unik kunskapsbank om rasism, främlingsfientlighet och intolerans för lärare och elever. Den är ett samarbete mellan Expo, Stiftelsen Natur och Kultur och Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap.

Jonathan Leman föreläser

Utbildningssamarbeten

För organisationer som vill arbeta fördjupande och långsiktigt med frågor som rör intolerans finns möjligheten att ingå i ett utbildningssamarbete med Stiftelsen Expo. Formerna för samarbetet varierar. För närvarande pågår flera olika utbildningssamarbeten.

 expos forelasare

Föreläsare

Expo Utbildning består av kunniga och erfarna föreläsare med olika specialkompetenser, bakgrund och erfarenheter. Utöver våra anställda föreläsare har vi ett antal ideella medarbetare knutna till utbildningsverksamheten.

Jusititia

Alla människors rätt - Sveriges ansvar

Fram till 2016 arbetade Stiftelsen Expo tillsammans med Civil Right Defenders för att lyfta frågor om hatbrott och diskriminering, ställa staten till ansvar och stärka människor som utsätts för får sådana brott.

Föreläsningar

Föreläsningar

Expo Utbildning har föreläst på skolor, hos föreningar, för myndigheter, politiska partier och hos många andra sedan 1997. Ta en titt på våra redan färdiga föreläsningspaket.